Regulamin

1.Zasady ogólne
1.1 Serwis internetowy pentagos.pl świadczy między innymi usługi cateringowe, czyli dostawy potraw i dań gotowych oraz produktów spożywczych dla klienta. Zajmuje się również Wynajmem sprzętu multimedialnego oraz wynajmem obiektów noclegowych, na zamówienie złożone zdalnie (przez telefon lub drogą internetową)

1.2 Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy-zlecenia, gdzie kupujący jest zleceniodawcą a zleceniobiorcą serwis pentagos.pl

 

1.3 Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.pentagos.pl
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że
zamówienie dotarło do serwisu.

 

1.4 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest
dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych
zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje
o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu
oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

1.5 Do każdego zamówienia na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT,
gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

1.6 Klient nie może wprowadzać zmian w potwierdzonym zamówieniu.

 

1.7 Koszty dostawy zostaną uwzględnione przy składaniu zamówienia.
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu
sposób.

 

 1.8 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
    * system Płatności.pl;
    * przelewem bankowym na konto serwisu pentagos.pl

1.9 Etap realizacji  składa się z 3 kroków:

- OCZEKUJE NA POTWIERDZENIE - NIE ZAPŁACONE – firma Pentagos potwierdzi dostępność zamówionych produktów, dopiero wtedy klient przechodzi do działu płatności

- POTWIERDZONA DOSTĘPNOŚĆ – ZAPŁAĆ- przychodzi do klienta wiadomość mailowa i telefoniczna (sms). Wówczas należy dokonać zapłaty

-PRZYJĘTO DO REALIZACJI – ZAPŁACONO – po opłacenie zamówienia przez klienta zlecenie jest przyjęte do realizacji

Dałbym po prostu w punktach wypisane te etapy np.:

1.      Klient dodaje produkty do koszyka

2.      Wpisuje i dokładnie sprawdza poprawność wprowadzonych danych dotyczących produktów oraz swoich danych personalnych.

3.      Wysyła zamówienie

4.      Osoba z obsługi serwisu potwierdza dostępność wskazanych produktów oraz umożliwia klientowi opłacenie zamówienia za pomocą Płatności.pl

5.      Klient płaci za pomocą Płatości.pl

6.      System firmy Pentagos automatycznie uruchamia proces realizacji zamówienia

7.      Realizacja zamówienia

 

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

* w przypadku zamówień płatnych poprzez System Płatności.pl - w
chwili autoryzacji transakcji.
* w przypadku zamówień płatnych przelewem  - w chwili wpływu środków na konto.

Klient płaci z wyprzedzeniem  dnia poprzedniego  do godziny 17-stej  całość, system potwierdza dostepność usług. Dopiero wtedy klient może dokonać płatności. Mało zrozumiałe

 

1.10 Serwis pentagos.pl jest aktywny od pon-pt w godzinach od 9.00-17.00(*). W przypadku zamówień składanych np. w weekend serwis pentagos.pl zajmuje się realizacją zamówienia

w pierwszy dnień roboczy (to jest poniedziałek od godziny 9.00)(**)

 

* Jest cały czas aktywny, ale zlecenia realizowane są w dni robocze
** Tylko przerobić to zgodnie z uwagą wyżej


 2.   Warunki składania zamówienia

Zamówienia przez internet może dokonać każdy, kto:


2.1 Ma ukończone 18 lat


2.2 Zarejestrował się na stronie serwisu pentagos.pl, oraz otrzymał swoje indywidualne konto wraz z hasłem i zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu akceptując go.


2.3 Zamówienie realizowane jest na podstawie formularza, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym dla właściwej realizacji zamówienia.


2.4 Właściwa umowa zawarta zostaje dopiero po dodatkowym, potwierdzeniu złożenia zamówienia przez zamawiającego.

 

2.5 Zamówienia oczekują na potwierdzenie telefoniczne w kolejce, maksymalnie do 24 godz. od złożenia (od pon do pt) a następnie w przypadku braku potwierdzenia telefonicznego - zostają traktowane jako pomyłkowe i są usuwane z bazy.

3. Zobowiązania zleceniobiorcy

3.1 Serwis pentagos.pl zobowiązuje się do dostawy towarów wg specyfikacji podanej w zamówieniu, po telefonicznym zaakceptowaniu szczegółów zamówienia.
3.2  Zleceniobiorca przyjmuje zobowiązanie jedynie w zakresie objętym umową.

3.3 Termin dostawy zamówionych usług i towarów są określone na stronach pentagos.pl
3.4 Termin realizacji zlecenia liczy się od chwili telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
3.5 Termin dostawy może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury technicznej, typu awaria, jak również innych niezależnych od tepentagos.pl. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie w chwili powstania ew. przeszkód.

4.Zobowiązania zamawiającego

4.1 Zamawiający akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)
4.2 Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych usług/towarów pod wskazanym w zamówieniu adresem.


5. Dostawa

5.1 Dostawa zamówień realizowana jest przez pracowników serwisu pentagos.pl lub w niektórych wypadkach przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, na podstawie odrębnej umowy o świadczeniu usług zawartej z pentagos.pl
5.2 po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odebrania zamówień w siedzibie podanej przez serwis pentagos.pl


6. Reklamacje

6.1 Reklamacje dotyczące ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu muszą być zgłoszone w momencie odbioru zamówienia w obecności dostawcy, pod rygorem nie rozpatrzenia reklamacji.

6.2 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych
podczas dostawy, klient jest zobowiązany do nieodbierania przesyłki. Towar
uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to
już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), serwis pentagos zwróci
nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w serwisie produkty

6.3 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy
sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla
miejsca wykonania umowy

6.4 podstawą do reklamacji jest różnica w wyglądzie towaru, dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi natronie serwisu pentagos.pl

6.5Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów
dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to
różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta

 

Reklamacje odnośnie Płatności.pl np.: nie zaksięgowana Płatność w systemie, awaria techniczna serwera itp.

 

6. Dane firmy i adres korespondencyjny:

PENTAGOS Rafał Piasecki
Os. Winiary 36/ 2
60 - 665 Poznań
NIP 781 - 103 - 06 - 13
Regon 634213156

Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A. II oddział / Poznań
44 1090 1346 0000 0000 3419 4434
SWIFT WBK PPL PP

Biuro Adres :  dojazd znajdź na mapie
Bukowska 11A/26
60 - 809 Poznań   
naprzeciwko Międzynarodowe Targi Poznańskie  i WTC , obok hotelu Sheraton

Phone / Fax +48 61/ 8 62 92 82
Mobile : +48 501 254 024
Mobile : +48 500 269 166

E-Mail : office@pentagos.home.pl
E-Mail : pentagos@o2.pl
E-mail : pentagos@poczta.onet.pl

Członek/Member of World Trade Center Association (WTCA)

  Skype : PENTAGOS

  GG : 4798802

Latest Projects

24.10.2022

Hostessy na targach Instalacje Securex Sawo 2022
Za nami targi INSTALACJE - SECUREX - SAWO 2022. Na targi, które zazwyczaj odbywają ...

20.10.2022

Wynajem namiotów i hal na targi Agro Show Bednary 2022
Jak co roku, na odbywających się we wrześniu targach AGRO SHOW BEDNARY 2022 nasza fi...

27.04.2018

Obiady z dostawą na stoisko targowe, rogaliki do kawy Instalacje 2018
Targi Instalacje 2018, Sawo oraz Securex odbywały się w terminie 23-2...

 Hostessy Poznań Home page Candidates casting Forms Fairs schedule Regulations
tło stopka
Pentagos Wersja polska English version