Współpraca hostessy, modelki, fotomodelki, tłumaczki, modele, barmani

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line i wysłanie zdjęć na nasz adres mailowy hostessy@pentagos.pl.

Etapy nawiązania współpracy

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza i przesłania zdjęć prosimy o zaznajomienie się z naszymi uwagami. Etapy nawiązania współpracy (czytaj więcej...)Formularz zgłoszeniowy on-line / Online application form

Pola oznaczone znakiem "*" muszą zostać wypełnione / Fields marked "*" must be filled in

Poprawne wypełnienie formularza zajmuje 15-20 minut, więc jeżeli nie masz teraz tyle czasu to wróć do niego później.
Dane teleadresowe / Personal data
* Imię / First name:

* Nazwisko / Last name:

* Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień)
 / Date of birth (year, month, day):
*Płeć / Sex:
Narodowość / Nationality:
Stały adres zameldowania / Permanent address
* Ulica / Street:
* Numer domu/mieszkania / Number:
* Miasto / City:
* Kod pocztowy / Postal code:
* Kraj / Country:
NIP:
*PESEL:
* Tymczasowy adres w Poznaniu / Temporary address in Poznan:
* Telefon stacjonarny / Telephone:
* Telefon komórkowy / Cellphone:
* E-mail:
Gadu-gadu:
Skype:
Podając swój numer gg lub skype ułatwia nam to kontakt w przypadku, gdy Twój numer telefonu się zmieni, a my mamy ciekawą ofertę.
Wymiary / Measurements
Obwód klatki piersiowej / Chest:
Obwód w pasie/talii / Waist:
Obwód w biodrach / Hips:
* Wzrost / Height:
Rozmiar buta / Shoe size:
Rozmiar ubrania / Clothes size:
* Kolor włosów / Kolor włosów:
legenda
Link do filmu / Link to video:
Jeśli posiadasz film na youtube czy w innym serwisie wklej obok link do niego / If you have a video on youtube or another site next to paste a link to it

Od osób deklarujących znajomość języka angielskiego wymagamy wypełnienia dalszej części formularza zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Język angielski
Język polski
English version Deklaruję znajomość języka angielskiego. / eng vers.

Wykształcenie / Education
* Nazwa uczelni (szkoły) (aktualna lub ukończona):

Name of college or school (current or graduated)
Tryb studiów/Type of course
(aktualna lub ukończona/current or graduated):
Wydział:

Department:
Kierunek:
Subject:
Rok studiów / klasa / absolwent(podaj rok ukończenia):
Year of studies / graduated (in year) / class:
 

Nazwa drugiej uczelni (szkoły)
(aktualna lub ukończona):

Second College or school (current or graduated)
Tryb/Type of course
(aktualna lub ukończona/current or graduated):
Wydział:


Department:
Kierunek:

Subject:
Rok studiów / klasa:

Year of studies / class:
 
Języki obce / Foreign languages
Język/Language:
Ile lat się uczysz/Years spent learning:
lat
Jaki masz certyfikat/Certificate:
Bez problemu piszę w tym języku/I can write in this language without problems:
Bez problemu mówię w tym języku na każdy temat/I can speak about any subject in this language without problems:
Nie mam problemu z rozumieniem telewizji/I have no problem understanding the television:
Czy aktualnie uczysz się tego języka (studia, lektorat, który semestr /kurs: rodzaj kursu, gdzie? jak długo?). Postaraj się napisać jak najwięcej informacji, gdyż klienci którzy będą to czytać na tej podstawie wybiorą Twoją ofertę:

Are you learning the language now (studies/course, how long, where,). Write more infomation, on this basis our clients will take decision, if your offer will be intresting and good to choose:
Pobyt za granicą pod kątem nauki tego języka (wakacje, praca, wymiana, szkoła, kurs, camp, znajomości z obcokrajowcami) Jeżeli dobrze umiesz język także opisz ten punbk szerzej, podaj przybliżone daty pobytu za granicą, jak długo i gdzie oraz w jakim charakterze. Będzie to ważne dla klientów, którzy szukają osób z dobrą znajomością tego języka. Napisz dokładnie w jakim celu / charakterze, kiedy, jak długo i gdzie:

Have you ever been abroad to learn this foreign language? Write where, when and how long have you been abroad.
(Write about your holidays, job, student's exchange, school, course, camp, write about your contact with forigners, write more, this is importants for clients, who choose your offer):
Czy udzielasz korepetycji w tym języku? Jakiej grupie wiekowej i na jakim poziomie?
Are you giving some private lessons in this language?:
Określ swój ogólny poziom znajomości tego języka - poniżej legenda:/Define your skill level (see the caption below):


Drugi język/Second foreign language:
Ile lat się uczysz/Years spent learning:
lat
Jaki masz certyfikat/Certificate:
Bez problemu piszę w tym języku/I can write in this language without problems:

Bez problemu mówię w tym języku na każdy temat/I can speak about any subject in this language without problems:
Nie mam problemu z rozumieniem telewizji/I have no problem understanding the television:
Czy aktualnie uczysz się tego języka (studia, lektorat, który semestr /kurs: rodzaj kursu, gdzie? jak długo?). Postaraj się napisać jak najwięcej informacji, gdyż klienci którzy będą to czytać na tej podstawie wybiorą Twoją ofertę:

Are you learning the language now (studies/course, how long, where?). Write more information, on this basis our clients will take decision, if your offer will be intersting and good to choose:
Pobyt za granicą pod kątem nauki języka (wakacje, praca, wymiana, szkoła, kurs, camp, znajomości z obcokrajowcami) Napisz dokładnie w jakim celu / charakterze, kiedy, jak długo i gdzie:

Have you ever been abroad to learn foreign language? Write where, when and how long have you been abroad.
(holidays, job, students exchange, school, course, camp, ...):
Czy udzielasz korepetycji w tym języku? Jakiej grupie wiekowej i na jakim poziomie?
Are you giving some private lessons in this language?
Określ swój ogólny poziom znajomości tego języka - poniżej legenda/Define your skill level (see the caption below):

Czy znasz więcej języków? / Do you know any more languages?
Informacje dodatkowe/Additional information
* Doświadczenie zawodowe
(Napisz w kilku zdaniach gdzie pracowałaś, jak długo? Opisz charakter swojej pracy. np. praca za granicą, praca w barze, promocje) Jest to ważna informacja dla naszych klientów dla których liczy się doświadczenie kandydata:

Job's experience
(describe your professional experience in a few sentences e.g. work abroad, in bars, in promotional campaigns) It will be important information for clients:
* Czy pracowałaś już na targach? (jakich?) Z jakimi agencjami współpracowałaś:


Have you worked at fairs before? (which?) For what agencies have you worked:
* Czy uprawiasz jakiś sport
(wyczynowo / rekreacyjnie) :


Do you practice any sport
(competitively or for recreation):
* Zainteresowania (Wymień i opisz szerzej swoje zainteresowania, nawet jak są nietypowe i wydają Ci się nieistotne, hobby np. taniec, moda, literatura...) Często Twoje zainteresowania są ważne dla klienta który na ich podstawie stwierdzi czy jesteś interesującą osobą:
Interests. describe your hobby (-ies) and interests in a few sentences (e.g. dance, fashion, literature...). Often, your interests are important for the client. On this basis, he finds, whether you're an interesting person:
* Podaj swoje cechy charakteru i osobowości
(opisz siebie w kilku zdaniach, jakim typem osoby jesteś):


Describe in a few sentences your character and personality:
Oczekiwane wynagrodzenie netto za dzień targowy 8-9 godzin /Expected net salary per market day 8-9 hours:
PLN / dzień
Jakiego typu pracą jesteś zainteresowana(y)? What kind of job are you interested?

Hostessa, hostman (pomoc na stoisku, pomoc w kuchni, serwowanie napoi i posiłków (targi))
Hostess, hostman at the fair stand(booth's assistance, kitchen help, drinks and meals serving(fairs))
Hostessa - tłumacz + pomoc jak wyżej(zwykła hostessa)
Hostess - interpreter + support as above (regular hostess)
Hostessa (bankiety, udział w wyjazdach i imprezach firmowych)
Hostess (banquets, participation in business events in Poznan and outside)
Hostessa (bankiety taneczne, dancing, firmowe bankiety taneczne)
Hostess (banquets with dancing, dance company banquets, banquettes)
Hostessa na promocje w centrach handlowych, marketach, ulicach
Hostess for promotions in shopping malls, shopping center, supermarkets, streets
Hostessa na promocje na imprezach (klub, dyskoteka, pub np promocja alkoholi)
Hostess for promotions at events (club, disco, a pub for example, promotion of alcohol)
Rozdawanie ulotek na targach, kolportaż, dystrybucja
Handing out leaflets at the fair, distribution, distributing of catalogues
Modelka, model, pokazy mody
Model, model,show models, fashion shows
Modelka / Fotomodelka / sesje zdjęciowe / fotomodeling
Model / photo shoots / photo modeling
Wizażystka, stylistka, stylista, stylizacja
Make-up artist, stylist, styling
Zdjęcia topless
Topless photos
Zdjęcia w bikini i w bieliźnie, kalendarze
Photos in bikinis and underwear, Calendars, print models
Akty, zakryta nagość
acts, obscured nudity
reklamy TV, spoty firmowe
TV ads, Business Spots
Body painting(malowanie ciała)
Tłumacz / Tłumaczka
Translator / Interpreter
Barman, barmanka, osoby z doświadczeniem barmańskim, posiadające umiejętności nabyte w pracy w restauracji, za barem, wiedza na temat przygotowania drinków.
Barman, barmaid, bartender individuals with experience, having the skills gained in working in a restaurant, a bar, a knowledge of the preparation of drinks.
Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie i przetwarzanie oraz używanie wymienionych w niniejszym formularzu danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem w zbiorze personalnym i serwisie internetowym firmy Pentagos oraz jej partnerów handlowych w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 "O Ochronie Danych Osobowych" Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

I hereby give my voluntary consent for the publication, processing and use of the personal details contained in this form and my photographs in the personnel files and website of Pentagos and its trading partners, for marketing purposes, in accordance with the Act of 29 August 1997 "On the Protection of Personal Data", Dz. Ust. no. 133 item 883.
Ostatnie realizacje

13.06.2023

Targi ITM 2023 - hostessy i tłumaczki
Zakończone niedawno targi ITM INDUSTRY EUROPE 2023 to największe i najbardziej znaczące targi przemys...

20.10.2022

Wynajem namiotów i hal na targi Agro Show Bednary 2022
Jak co roku, na odbywających się we wrześniu targach AGRO SHOW BEDNARY 2022 nasza fi...

27.04.2018

Obiady z dostawą na stoisko targowe, rogaliki do kawy Instalacje 2018
Targi Instalacje 2018, Sawo oraz Securex odbywały się w terminie 23-2...

 Hostessy Poznań Strona głowna Współpraca casting Formularze Harmonogram targów Regulamin
tło stopka
Pentagos Wersja polska English version