REGULAMIN

1.Zasady ogólne
1.1 Serwis internetowy www.pentagos.pl świadczy następujące  usługi:

- wynajmujem obiektów noclegowych, poprzez nasze pośrednictwo zapewniamy nocleg na kwaterach prywatnych, mieszkaniach, domach, w nowoczesnych apartamentach,  pensjonatach, zajmujemy się rezerwacją pokoi hotelowych

- wynajem sprzętu multimedialnego oraz obsługa techniczna imprez pod katem nagłośnienia, oświetlenia, przekazu obrazu na różnych nośnikach oraz wynajmu scen

- wynajem mebli targowych i agd.

- organizacja personelu - wyszukujemy hostessy, tłumaczki, modelki, fotomodelki, modeli, fotomodeli, barmanów oraz inny personel do pracy na stoisku na targach, promocjach, imprezach firmowych.

- organizacja robotników do montażu i demontażu stoisk targowych

- tłumaczenia ustne i pisemne

- ochrona oraz sprzątanie stoisk targowych, imprez masowych i koncertów.

- zabudowa, projektowanie , aranżacja stoisk targowych

- usługi cateringowe oraz zakupy - dostawy potraw, gotowych dań oraz produktów spożywczych do klienta

 organizacja bankietów , obsługa baru, wynajem urządzeń agd

1.2 Zakup usługi jest zobowiązaniem na zasadzie umowy-zlecenia, gdzie kupujący jest zleceniodawcą a zleceniobiorcą serwis pentagos.pl.


2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – PŁATNOŚCI – REKLAMACJE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

 UWAGA! Zasady składania zamówień oraz płatności różnią się w poszczególnych działach.

 

2.1 Kwatery, noclegi, rezerwacja miejsc noclegowych w Poznaniu i okolicach :

zakres usługi: pośrednictwo w organizacji noclegów w Poznaniu i okolicach na kwaterach prywatnych, w mieszkaniach, w  domach, w apartamentach,  rezerwacja pokoi hotelowych i rezerwacja pokoi w pensjonatach, zamawianie posiłków w trakcie pobytu

Sprawdzenie dostępności -pierwszym krokiem jest sprawdzenie dostępności miejsc noclegowych w podanym przez klienta terminie.

Sposób składania zamówienia – nie przyjmujemy rezerwacji ustnych, każda rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego w terminie wskazanym przez nasze biuro. W przypadku firm wymagany jest faks lub skan formularza rezerwacji z pieczątką i podpisem. W przypadku klientów indywidualnych (osób fizycznych) wystarczy potwierdzenie mailowe.  Na zamówieniu muszą znajdować się wszystkie dane klienta, przynajmniej 1 telefon komórkowy. Formularz rezerwacji do pobrania z naszej strony w zakładce ,,formularze’’ w lewym górnym rogu strony bądź może też zostać przygotowany przez nasze biuro bądź wygenerowany przez system po złożeniu przez klienta rezerwacji pprzez stronę www.pentagos.pl.

Płatności: przelew lub gotówka - w zależności od indywidualnych ustaleń. Wysokość zaliczki ustalana indywidualnie na poziomie od 50% do 100% wartości zlecenia, klienci indywidualni, czyli ,,osoby fizyczne’’ zobowiązane są wpłacić 100% kwoty. Przy płatności kartą firma Pentagos dolicza 2,5 %.

Odpowiedzialność materialna w wypadku zniszczeń dokonanych przez klienta w obiektach noclegowych. Wszelkie zniszczenia, dokonane z winy klienta mogą być podstawą do obciążenia go finansowo.

Płatność za dodatkowe posiłki i dodatkowe osoby - Zleceniodawca - tj. najmujący lokal za pośrednictwem firmy Pentagos - czyli naszego biura - zobowiązany jest także do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dodatkową liczbą osób, które będą w tym czasie korzystały z noclegów oraz uiszczenia opłaty za przygotowanie zamówionych posiłków.

Zmiana okresu trwania usługi: w wypadku chęci przedłużenia okresu wynajmu kwatery, klient jest zobowiązany do załatwienia tych formalności z firmą Pentagos, w wypadku pominięcia w tej procedurze firmy Pentagos, klient będzie obciążony za wykorzystany dodatkowy okres.

Rezygnacja z usługi: w wypadku rezygnacji z usługi przed jej rozpoczęciem, klient traci wpłaconą zaliczkę, bądź jej część ustaloną w umowie. W okresach wzmożonego ruchu (np. targi, duże konferencje) ostateczny termin rezygnacji jest ustalany pisemnie w umowie, po tym okresie klient jest zobowiązany do wpłacenia kwoty za cały zamówiony okres rezerwacji. Jeżeli klient zarezerwował noclegi i nie wpłacił zaliczki w ustalonym terminie, a w umowie jest ustalona odpłatność z tytułu rezygnacji, klient jest zobowiązany do jej uregulowania w przypadku rezygnacji.

Doba noclegowa: standardowo – zameldowanie od 14-stej , wymeldowanie do 11- stej, w większości przypadków staramy się iść na rękę i można po uzgodnieniu z naszym biurem je zmienić na korzyść dla klienta. Gospodarz domu ma prawo w chwili zameldowania wylegitymować gości w celu zweryfikowania tożsamości.

Potwierdzenie rezerwacji i odbiór kluczy – po otrzymaniu od Państwa podpisanego formularza rezerwacji kwatery z pieczątką  bądź jeżeli to uzgodniono w formie  maila (osoby fizyczne), przesyłamy Państwu w odpowiedzi potwierdzenie rezerwacji - tzw ,,skierowanie'' (faksem lub mailem), gdzie podajemy dokładny adres kwatery, imię i nazwisko gospodarza oraz telefon kontaktowy. Dzięki temu możecie Państwo na bieżąco umówić się z gospodarzem na przekazanie lokalu i odbiór kluczy.

Jak wynika z doświadczenia godzina przyjazdu często ulega zmianie, szczególnie kiedy z usług naszych korzystają firmy wystawiające się na targach. W związku z tym, aby ułatwić współpracę w wypadku jakichkolwiek przesunięć czasowych odnośnie Państwa przyjazdu na kwaterę prosimy o kontakt telefoniczny z gospodarzem bądź z nami, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Jest to dla nas istotne, ponieważ gospodarze nie muszą niepotrzebnie na Państwa czekać, a to bardzo ułatwia współpracę.

Reklamacje: wszelkie reklamacje muszą być wysłane mailowo ze szczegółowym opisem zgłaszanego problemu, dodatkowo klient zobowiązany jest do poinformowania nas telefonicznie o zaistniałym problemie lub poprzez wysłanie smsa. Reklamacje muszą być zgłoszone w trakcie trwania usługi, ponieważ musimy mieć możliwość zweryfikowania zastrzeżeń w czasie rzeczywistym. Reklamacje składane po zakończeniu usługi nie będą uwzględniane. Jeżeli, zdarzy się że klient wyśle reklamacje tylko smsem, wymagamy również przesłania maila ze szczegółowym opisem zgłaszanego problemu, najpóźniej następnego dnia po jego zaistnieniu.

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o natychmiastowy kontakt z nami (nie zwlekać do ostatniego dnia pobytu). Wszystkie niedogodności będziemy usuwać w jak najkrótszym czasie. Funkcjonowanie naszego biura jak i budżet gospodarzy współpracujących z nami zależy od Państwa zadowolenia z naszych usług i przyjaznej atmosfery naszej współpracy. Nie dążymy do osiągnięcia maksymalnych zysków z jednorazowej współpracy, ale zależy nam na pozyskaniu stałych klientów.

Przykładowe reklamacje:

- brak ciepłej wody

- zatkany odpływ

- prośba o sprzątnięcie kwatery

- za małe posiłki

- złe zachowanie gospodarza

-  inne

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość przerwania umowy lub zmiany lokalu.

Musimy przyznać, że negatywne uwagi zdarzają się nam niezmiernie rzadko. Zawsze staramy się jak najdokładniej przedstawić w ofercie dany dom, podając jak najwięcej informacji o nim. Wszystkie lokale mogą Państwo obejrzeć na udostępnionych przez nas zdjęciach.

Nasze biuro tj. firma Pentagos nie odpowiada za zaginięcie przedmiotów wartościowych znajdujących się w wynajmowanym lokalu.

2.2 Hostessy, Modelki, Tłumacze, Personel, organizacja robotników do montażu i demontażu stoisk targowych, - tłumaczenia ustne i pisemne 

Sprawdzenie dostępności: pierwszym krokiem jest sprawdzenie dostępności wybranych przez klienta osób w podanym przez klienta terminie.

Sposób składania zamówienia: nie przyjmujemy zamówień ustnych, każde zamówienie wymaga potwierdzenia pisemnego  w terminie wskazanym przez nasze biuro. W przypadku firm wymagany jest faks lub skan formularza zamówienia z pieczątką i podpisem. Na zamówieniu muszą znajdować się wszystkie dane klienta wraz z telefonami kontaktowymi. W większości przypadków firma Pentagos, wymaga wpłacenia zaliczki przez klienta. Formularz rezerwacji do pobrania Państwo z naszej strony w zakładce ,,formularze’’ w lewym górnym rogu strony bądź może też zostać przygotowany przez nasze biuro.

Płatności: Przelew lub gotówka, w zależności od indywidualnych ustaleń. Wysokość zaliczki wynosi 50%  do 100%, osoby fizyczne zamawiające usługę zobowiązane są wpłacić 100% kwoty. Klient zobowiązany jest do zapłacenia za każdy przepracowany dzień wybranej osoby, nawet gdy klient wyrazi zgodę na wcześniejsze zakończenie pracy przez pracownika w danym dniu, chyba że na umowie były inne ustalenia np. praca liczona na godziny. Przy płatności kartą firma Pentagos dolicza 2,5 %.

Zmiana okresu trwania usługi: w wypadku chęci przedłużenia okresu trwania usługi, klient jest zobowiązany do załatwienia tych formalności z firmą Pentagos, w wypadku pominięcia w tej procedurze firmy Pentagos, klient będzie obciążony za wykorzystany dodatkowy okres. Klient także zostanie obciążony za przepracowane nadgodziny.

Reklamacje: Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone sms-em i dodatkowo klient zobowiązany jest do poinformowania nas telefonicznie o zaistniałym problemie. W przypadku organizacji personelu reklamacje muszą być zgłoszone tego samego dnia, ponieważ musimy mieć możliwość zweryfikowania zastrzeżeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, do zgłoszenia SMS-sem, wymagamy również przesłania maila ze szczegółowym opisem zgłaszanego problemu, najpóźniej następnego dnia po jego zaistnieniu. Reklamacje nie zgłoszone tego samego dnia nie będą uwzględniane. W wypadkach uzasadnionych klient ma prawo do rezygnacji z usługi, bądź zmiany osoby.

Zmiany osób: Wszelkie zmiany osób są uwzględniane przez obie strony umowy – klienta oraz firmę Pentagos. Pentagos przedstawia również klientowi warunki finansowe, które klient musi zaakceptować. W przypadku niedyspozycji/choroby wybranej osoby, gdy klient nie zdecyduje się na zmianę kandydatki/ta, firma Pentagos zwróci wartość wpłaconej wcześniej zaliczki, odejmując pełne przepracowane dni przez wybraną osobę.

Rezygnacja z usługi: rezygnacje z usługi są ustalane indywidualnie. W wypadku rezygnacji z winy klienta wpłacona zaliczka lub jej część, co jest ustalone w umowie nie zostaje zwracana klientowi.

Zasada poufności:  Wszelkie ustalenia między firmą Pentagos a klientem są poufne i objęte zakazem ujawniania, w szczególności, jeżeli klient ujawnia informacje o ustalanych cenach osobom, które są zatrudniane dla  klienta za pośrednictwem firmy Pentagos.

2.3 Wynajem sprzętu audiowizualnego:

Sprawdzenie dostępności: pierwszym krokiem jest sprawdzenie dostępności wybranego sprzętu w podanym przez klienta terminie.

Sposób składania zamówienia: nie przyjmujemy rezerwacji ustnych, każda rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego. W przypadku firm wymagany jest faks lub skan formularza rezerwacji z pieczątką i podpisem. W przypadku klientów indywidualnych wymagane jest mailowe potwierdzenie. Na zamówieniu muszą znajdować się wszystkie dane klienta wraz z telefonami kontaktowymi, przynajmniej 1 telefon komórkowy.

Formularz rezerwacji: do pobrania z naszej strony w zakładce ,,formularze’’ w lewym górnym rogu strony bądź może również być przygotowany przez nasze biuro.

Płatności:  Przelew lub gotówka - w zależności od indywidualnych ustaleń, wymagamy wpłacenia od  50 % do 100 % należnej sumy brutto na nasze konto, w zależności od typu zlecenia, długości okresu wynajmu. Stanowi to dla nas zabezpieczenie w wypadku wycofania się klienta z umowy. Resztę sumy brutto wpłacają Państwo gotówką bądź przelewem po zainstalowaniu i dostarczeniu sprzętu do 7 dni po zakończeniu usługi – jest to również ustalane indywidualnie. W wypadku gdy zamówiony sprzęt nie może być dostarczony z powodu awarii, dajemy Państwu inną równorzędną propozycję bądź zwracamy zaliczkę. Przy płatności kartą firma Pentagos dolicza 2,5 %.

Zmiana okresu trwania usługi: w wypadku przedłużenia okresu trwania usługi (zwrotu sprzętu) klient będzie obciążony finansowo za  dodatkowy okres, w którym dysponował sprzętem, proporcjonalnie do ceny wynajmu, bądź warunków ustalonych w zleceniu.

Odpowiedzialność materialna klienta: w wypadku wypożyczania sprzętu, klient jest odpowiedzialny za niego materialnie na wypadek kradzieży lub zniszczenia. W wypadku kiedy w umowie lub w protokole odbioru nie będzie wyszczególniona wartość za wypożyczony sprzęt, Pentagos przyjmie ceny rynkowe, po których może nabyć nowy sprzęt minimum takiej samej klasy.

Reklamacje: nie zgłaszane od razu telefonicznie – nie będą uznawane przez firmę Pentagos. W wypadku wypożyczenia, klient jest odpowiedzialny za niego materialnie na wypadek kradzieży lub zniszczenia. W wypadku kiedy nasz sprzęt jest podłączony do laptopa lub innego źródła obrazu należącego do klienta, nie odpowiadamy za brak sygnału. Klient musi sam sprawdzić sprzęt, czy posiada odpowiednie wyjścia, które powinny współdziałać z naszym wynajmowanym sprzętem. W wypadku wycofania się z umowy przed rozpoczęciem realizacji zleceniodawca będzie obciążony wysokością zaliczki, bądź tak jak ustalono w umowie.

Realizacja: firma Pentagos odpowiedzialna jest za terminowe dostarczanie na miejsce wynajmowanego sprzętu oraz terminowe wykonanie zamówionych usług, klient jest odpowiedzialny za umożliwienie ich  realizacji. Jeżeli z winy klienta realizacja nie będzie możliwa, wówczas usługę uznaje się za wykonaną i klient musi za nią zapłacić.

2.4 Wynajem mebli i sprzętu AGD: 

Sprawdzenie dostępności: pierwszym krokiem jest sprawdzenie dostępności wybranego sprzętu w podanym przez klienta terminie.

 Sposób składania zamówienia: nie przyjmujemy rezerwacji ustnych, każda rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego. W przypadku firm wymagany jest faks lub skan formularza rezerwacji z pieczątka i podpisem. W przypadku klientów indywidualnych potwierdzenie mailowe.  Na zamówieniu muszą znajdować się wszystkie dane klienta wraz z telefonami kontaktowymi, przynajmniej 1 telefon komórkowy. Formularz rezerwacji do pobrania z naszej strony w zakładce ,,formularze’’ w lewym górnym rogu strony bądź będzie może być również przygotowany przez nasze biuro.

Płatności: Wymagamy wpłacenia od  50 % - 100 % należnej sumy brutto na nasze konto, w zależności od typu zlecenia, długości okresu wynajmu. Stanowi to dla nas zabezpieczenie w wypadku wycofania się klienta z umowy. Resztę sumy brutto wpłacają Państwo gotówką bądź przelewem po zainstalowaniu i dostarczeniu sprzętu do 7 dni po zakończeniu usługi – jest to również ustalane indywidualnie. W wypadku gdy zamówiony sprzęt nie może być dostarczony z powodu awarii, dajemy Państwu inną równorzędną propozycję bądź zwracamy zaliczkę. Przy płatności kartą firma Pentagos dolicza 2,5 %.

Zmiana okresu trwania usługi: w wypadku przedłużenia okresu trwania usługi (zwrotu sprzętu) klient będzie obciążony finansowo za  dodatkowy okres, w którym dysponował sprzętem proporcjonalnie do ceny wynajmu badź warunków ustalonych w zleceniu.

Odpowiedzialność materialna klienta: w wypadku wypożyczania sprzętu klient jest odpowiedzialny za niego materialnie na wypadek kradzieży lub zniszczenia. W wypadku kiedy w umowie lub w protokole odbioru nie będzie wyszczególniona wartość za wypożyczony sprzęt, Pentagos przyjmie ceny rynkowe, po których może nabyć nowy sprzęt minimum takiej samej klasy.

Reklamacje: nie zgłaszane od razu telefonicznie – nie będą uznawane przez firmę Pentagos. W wypadku wycofania się z umowy przed rozpoczęciem realizacji zleceniodawca będzie obciążony wysokością zaliczki, bądź tak jak ustalono w umowie.

Realizacja: firma Pentagos odpowiedzialna jest za terminowe dostarczanie na miejsce wynajmowanego sprzętu oraz terminowe wykonanie zamówionych usług, klient jest odpowiedzialny za umożliwienie ich  realizacji. Jeżeli z winy klienta realizacja nie będzie możliwa, wówczas usługę uznaje się za wykonaną i klient zobowiązany jest za nią zapłacić. W wypadku skorzystania z transportu firmy Pentagos, klient sam musi rozładować i załadować sprzęt na auto. Rozumie się przez to, że na umówioną godzinę dostawy lub odbioru zapewni siłę fizyczną. Kierowca może to wykonać, kiedy będzie to ustalone w umowie wcześniej.

2.5 zabudowa  stoisk targowych

Przedstawienie klientowi projektu, założeń i szczegółów organizacyjno technicznych

Sprawdzenie dostępności : po akceptacji oferty przez klienta, firma Pentagos potwierdza czy jest w stanie wykonać dany projekt w podanym przez klienta terminie. (Jeżeli klient podejmie decyzję zbyt późno, moze się okazać, że firma Pentagos nie zapewni mocy przerobowych, niezbędnych do wykonania danego zlecenia.

Sposób składania zamówienia – nie przyjmujemy rezerwacji ustnych, każda rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego w terminie wskazanym przez nasze biuro. W przypadku firm wymagany jest faks lub skan formularza rezerwacji usługi z pieczątką i podpisem.  Formularz wraz ze specyfikacją przygotowany jest przez firmę Pentagos.

Płatności: Wymagamy wpłacenia od  50 % - 100 % należnej sumy brutto na nasze konto, w zależności indywidualnych ustaleń. Stanowi to dla nas zabezpieczenie w wypadku wycofania się klienta z umowy. Resztę sumy brutto wpłacają Państwo gotówką zaraz po wykonaniu stoiska bądź jeżeli jest to ustalone przelewem w ciągu 7 dni po zakończeniu usługi – jest to ustalane indywidualnie. Przy płatności kartą firma Pentagos dolicza 2,5 %.

Odpowiedzialność materialna klienta: w wypadku wypożyczania sprzętów na stoisko klient jest odpowiedzialny za niego materialnie na wypadek kradzieży lub zniszczenia. W wypadku kiedy w umowie lub w protokole odbioru nie będzie wyszczególniona wartość za wypożyczony sprzęt, Pentagos przyjmie ceny rynkowe, po których może nabyć nowy sprzęt minimum takiej samej klasy.

Reklamacje: Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone sms-em i dodatkowo klient zobowiązany jest do poinformowania nas telefonicznie o zaistniałym problemie tego samego dnia, ponieważ musimy mieć możliwość zweryfikowania zastrzeżeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo do zgłoszenia SMS-sem, wymagamy przesłania maila ze szczegółowym opisem  zgłaszanego  problemu, najpóźniej następnego dnia po jego zaistnieniu. Dodatkowo, do zgłoszenia SMS-sem, wymagamy również przesłania maila ze szczegółowym opisem zgłaszanego problemu, najpóźniej następnego dnia po jego zaistnieniu. Reklamacje nie zgłoszone tego samego dnia nie będą uwzględniane.

Realizacja: firma Pentagos odpowiedzialna jest za terminowe wykonanie projektu wg założeń w projekcie i umowie, a  klient jest odpowiedzialny za umożliwienie ich  realizacji. Jeżeli z winy klienta realizacja nie będzie możliwa, wówczas usługę uznaje się za wykonaną i klient musi za nią zapłacić. Kolorystyka materiałów i farb może się minimalnie różnić od założeń w projekcie.

 

2.6 Ochrona, sprzątanie imprez targowych i imprez masowych:

Sposób składania zamówienia: nie przyjmujemy zamówień ustnych, każde zamówienie wymaga potwierdzenia pisemnego. W przypadku firm wymagany jest faks lub skan formularza zamówienia z pieczątka i podpisem. Przypadku klientów indywidualnych potwierdzenie mailowe. Na zamówieniu muszą znajdować się wszystkie dane klienta wraz z telefonami kontaktowymi. W większości przypadków firma Pentagos, wymaga wpłacenia zaliczki przez klienta.

Płatności: Kwotę należy uregulować w terminie ustalonym w umowie gotówką lub przelewem po wykonaniu usługi i wystawieniu rachunku. Przelew możliwy  tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z agencją Pentagos. Przy płatności kartą firma Pentagos dolicza 2,5 %.Przy dużych zamówieniach klient będzie zobowiązany do wpłacenia zaliczki ustalonej indywidualnie.

Reklamacje: Wszelkie reklamacje muszą być zgłoszone sms-em i dodatkowo klient zobowiązany jest do poinformowania nas telefonicznie o zaistniałym problemie.

w przypadku ochrony i sprzątania stoisk targowych

REKLAMACJE NIE ZGŁASZANE OD RAZU TELEFONICZNIE NIE BĘDĄ UZNAWANE PRZEZ FIRME  PENTAGOS ( W PRZYPADKU SPRZATANIA W CIĄGU 30 MIN PO PRZYJSCIU NA STOISKO, W PRZYPADKU OCHRONY OD RAZU PO PRZYJSCIU PRZED ZWOLNIENIEM OSOBY PILNUJACEJ

W przypadku imprez masowych

reklamacje nie zgłaszane od razu telefonicznie nie będą uznawane przez firmę Pentagos, reklamacja musi być zgłoszona na bieżąco podczas trwania imprezy, tak aby 2 strony umowy mogły stwierdzić stan faktyczny.

2.6 Catering, bankiet, zakupy:

Sprawdzenie dostępności: zamówienie musi być złożone przynajmniej dzień wcześniej do godziny 15-tej od pon-pt. W ciągu do 24 godzin serwis potwierdzi dostępność zamówionych produktów/usług oraz potwierdzi godzinę dostawy. W okresach wzmożonych brak potwierdzenia oznacza brak dostępności. Po potwierdzeniu dostępności klient zobowiązany jest dokonać płatności gotówką lub przelewem do godziny 17-tej dnia poprzedzającego. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar lub usługa jest dostępna, możliwa do zrealizowania w okresie wskazanym przez klienta. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Sposób składania zamówienia: zamówienia są przyjmowane online przez stronę www.pentagos.pl, badż w uzgodnionych sytuacjach na podstawie wypełnionego papierowego formularza przesłanego faksem z pieczątką i podpisem (formularz do pobtrania ze strony www.pentagos.pl - górny lewy róg strony)

 Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do serwisu

Etapy realizacji:

Realizacja składa się z następujących kroków:   

1.      Klient określa dzień i godzinę dostawy zamówienia, dodaje produkty do koszyka, dodaje swoje uwagi

2.      Wpisuje i dokładnie sprawdza poprawność wprowadzonych danych dotyczących produktów oraz swoich danych personalnych.

3.      Wysyła zamówienie

4.      Obsługa serwisu potwierdza dostępność wskazanych produktów i usług  oraz umożliwia klientowi opłacenie zamówienia.

5.      Klient płaci za usługę pełną przedplatą  (lub na zasadach indywidualnych uzgodnien)za pomocą przelewu 

          kartą płatniczą lub gotówką jeżeli jest to wcześniej uzgodnione

6.      System firmy Pentagos automatycznie uruchamia proces realizacji zamówienia

7.      Realizacja zamówienia (dostarczenie towaru)

 

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

* w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - w
chwili autoryzacji transakcji.
* w przypadku zamówień płatnych przelewem  - w chwili wpływu środków na konto.

* jeżeli towcześniej ustalono, po otrzymaniu gotówką

Transport:

Na terenie Poznania koszt dostarczenia towaru jest zryczałtowany. Darmowy dowóz tylko podczas podanych imprez targowych. Standardowy koszt transportu może ulec podwyższeniu w następujących sytuacjach: dowóz poza teren Poznania, ponowny przyjazd po odbiór sprzętu, transport towarów wielkogabarytowych lub w innych szczególnych sytuacjach.

Termin dostawy może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury technicznej, typu awaria, jak również innych niezależnych od pentagos.pl. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie w chwili powstania ew. przeszkód

Reklamacje:

Reklamacje muszą być zgłoszone w momencie odbioru zamówienia w obecności dostawcy, pod rygorem nie rozpatrzenia reklamacji.. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych usług/towarów pod wskazanym w zamówieniu adresem. W przypadku nieodebrania towaru  klient zostanie poinformowany przez firmę Pentagos sms-em lub telefonicznie o możliwości odbioru osobistego na koszt klienta.

Realizacja: firma Pentagos odpowiedzialna jest za terminowe dostarczanie na miejsce produków oraz terminowe wykonanie zamówionych usług, klient jest odpowiedzialny za umożliwienie ich  realizacji. Jeżeli z winy klienta realizacja nie będzie możliwa, wówczas usługę uznaje się za wykonaną i klient zobowiązany jest za nią zapłacić. (przykład klienta nie ma pod wskazanym adresem dostawy w umówionym przedziale czasowym.

 Serwis cateringowy  pentagos.pl jest aktywny od pon-pt w godzinach od 9.00-17.00(*). W przypadku zamówień składanych np. w weekend serwis pentagos.pl zajmuje się realizacją zamówienia

w pierwszy dzień roboczy (to jest poniedziałek od godziny 9.00. W wypadkach awaryjnych klient może skontaktować się z nami w weekend telefonicznie. 

Warunki składania zamówienia

Zamówienia przez internet może dokonać każdy, kto:

Ma ukończone 18 lat

zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu akceptując go.

Zamówienie realizowane jest na podstawie formularza, którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym dla właściwej realizacji zamówienia.

Zamówienia oczekują na potwierdzenie telefoniczne w kolejce, maksymalnie do 24 godz. od złożenia (od pon do pt) a następnie w przypadku braku potwierdzenia telefonicznego - zostają traktowane jako pomyłkowe i są usuwane z bazy.


Zobowiązania zleceniobiorcy

Serwis pentagos.pl zobowiązuje się do dostawy towarów wg specyfikacji podanej w zamówieniu, po mailowym zaakceptowaniu szczegółów zamówienia. Każdy etap zamówienia jest określony w profilu klienta po zalogowaniu się

Zleceniobiorca przyjmuje zobowiązanie jedynie w zakresie objętym umową. Szczegóły określone  są  w profilu klienta po zalogowaniu się.

Termin dostawy zamówionych usług i towarów są określone w profilu klienta po zalogowaniu się.

3. Pozostałe zasady serwisu Pentagos.pl 

3.1 Do każdego zamówienia na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT,
3.2 Klient nie może wprowadzać zmian w potwierdzonym zamówieniu.

4. Zobowiązania zamawiającego

4.1 Zamawiający akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)
4.2 Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionych usług/towarów pod wskazanym w zamówieniu adresem.


7. Reklamacje

6.3 Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy
sprzedaży jest sąd właściwy w Poznaniu


Dane firmy i adres korespondencyjny:


http://www.pentagos.pl/kontakt

 

 Ostatnie realizacje

27.04.2018

Agencja hostess z Poznania podczas targów Budma 2019
W terminie 12 - 15.02.2019 odbywały się targi BUDMA 2019, podczas których nasze...

27.04.2018

Targi Instalacje 2018 - wynajem dystrybutorów do piwa, ekspresów do kawy, montaż wykładziny na stoiskach targowych
23 kwietnia 2018 roku ro...

27.04.2018

Obiady z dostawą na stoisko targowe, rogaliki do kawy Instalacje 2018
Targi Instalacje 2018, Sawo oraz Securex odbywały się w terminie 23-2...

 Hostessy Poznań Strona głowna Współpraca casting Formularze Harmonogram targów Regulamin
tło stopka
Pentagos Wersja polska English version